Voorwaarden

Voor de volledige tekst van de disclaimer verwijzen wij naar dit document. Hierin is ook het pricvacyreglement opgenomen, zie de privacyverklaring

Informatie van derden

De advertenties/vermeldingen die op Jewiltwat.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Jewiltwat.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Jewiltwat.nl geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks uitdrukkelijk uit.

Aansprakelijkheid

Jewiltwat.nl is niet verantwoordelijk voor teksten en of afbeeldingen gepubliceerd door adverterteerders. Jewiltwat.nl is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de website. Jewiltwat.nl is in geen enkele wijze betrokken en/of gerelateerd aan eventuele transacties - al dan niet voldaan met succes - tussen bezoekers en adverteerders.  

Gebruik is geheel op eigen risico.

Bereikbaarheid

Jewiltwat.nl kan op willekeurige momenten onbereikbaar gemaakt worden voor bezoekers. De beheerders van de website hebben de bevoegdheid om dit te doen voor verschillende doeleinden (bijvoorbeed ontwikkeling) zonder dit aan te kondigen. Meestal plaatsen wij wel een melding van de reden en / of wanneer de website weer online is.
Verder zijn er veel factoren die de website onbereikbaar kunnen maken die wij niet zelf in de hand hebben. Internet als medium is natuurlijk niet 100% betrouwbaar. Daarnaast kan de server om tal van oorzaken niet bereikbaar zijn. Deze kan bijvoorbeeld een storing hebben, of de maximale bandbreedte is bereikt.

Bevoegdheden

De beheerders Jewiltwat.nl hebben volledige bevoegdheid over de inhoud van geplaatste advertenties/vermeldingen. Ook zijn de beheerders ten alle tijden bevoegd om advertenties/vermeldingen te verwijderen. Meestal krijgt de adverteerder wel een verantwoording toegestuurd maar de beheerders zijn niet verplicht verantwoording af te dragen.   

Joomla templates by a4joomla